Program lojalnościowy

Program lojalnościowy "Gadżeciki"

Robiąc zakupy w sklepie z prezentami gadzetnaprezent.pl otrzymasz 5% zwrotu po każdych zakupach - za każde wydane 2 zł otrzymasz 10 punktów. Punkty zbierasz przy każdych zakupach, możesz je wymienić na produkty lub kody rabatowe. 

2zł -> 10pkt -> 0,10zł

np. kupując zestaw prezentowy dla chłopaka kubek z poduszką za kwotę 48zł, na Twoje konto trafi 240pkt o wartości 2,40zł.

 Dodatkowo za wystawioną opinię o zakupionym produkcie otrzymasz od nas 500pkt.

 Za zapisanie się do newsletter dodatkowo trafi na Twoje konto, aż 1000pkt!

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„Gadżeciki”

w sklepie internetowym

gadzetnaprezent.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

  1. Organizator – GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz z siedzibą w Czańcu, ul. Królewska 17, 43 – 354 Czaniec, NIP: 9372722786, REGON: 383887555 , adres e – mail: biuro@gadzetnaprezent.pl, telefon: 730 370 079,

  2. Gadżeciki – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „Punktami”,

  3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Gadżeciki”,

  4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,

  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://gadzetnaprezent,pl/,

  6. Program – program lojalnościowy „Gadżeciki”,

  7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym, z wyłączeniem produktów znajdujących się w sekcji Outlet,

  8. Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,

  9. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

 2. Program rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2020 roku i trwa do odwołania.

 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Trzmieliki”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „Gadżeciki” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.

 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§ 3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty, z wyłączeniem nabycia produktów w sekcji Outlet.

 2. Za każde wydane 2 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości 10 groszy.

 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 2 lata od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, za zakupy
  w sklepie stacjonarnym oraz w sekcji Outlet.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

§ 4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik może również skontaktować się z Organizatorem za pomocą kontaktowego adresu e mail: biuro@gadzetnaprezent.pl w celu dokonania wymiany Punktów na kody rabatowe, do wykorzystania w Sklepie internetowym. Organizator w odpowiedzi prześle Uczestnikowi unikalny kod rabatowy. W trakcie zakupów z wykorzystaniem Sklepu internetowego, w momencie składania zamówienia, Uczestnik może w zakładce koszyk wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który pomniejszy wartość zamówienia o odpowiadającą kodowi rabatowemu kwotę po przeliczeniu Punktów, zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 4. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: biuro@gadzetnaprezent.pl lub pisemnie na adres: GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz, ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2020r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl